COMACCENT SRL, cu sediul în STR. MENDELEEV, NR.44, București, Sector 1, CUI 3209320. J40/10200/1991, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, a spațiilor și bunurilor noastre, în temeiul nostru legitim de asigura paza acestora. Datele personale înregistrate pot fi comunicate următorilor destinatari: parteneri contractuali, autorități publice, autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Datele cu caracter personal vor fi stocate timp de 30 de zile. Datele nu vor fi transmise în afara României.

În conformitate cu legislația aplicabilă, aveți următoarele drepturi: informare, acces, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, portabilitatea datelor, opoziție, de a nu fi supus unor decizii individuale, de a vă adresa autorității de supraveghere.

Pentru exercitarea drepturilor și pentru mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: comaccent@yahoo.com.